Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

polkamala
7383 96de 500
Reposted fromslodziak slodziak viatractable tractable
polkamala
0038 de9a 500
polkamala
Simone Signoret by Serge Lido, 1950s
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viamyinspiration myinspiration

June 09 2015

7209 fd5c 500
Reposted frompruderia pruderia
polkamala
0986 c3fa
Reposted frommartynkowa martynkowa

May 25 2015

polkamala
9202 f762 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamadadream madadream
2954 4cea 500
Reposted frompruderia pruderia viakiks kiks
polkamala
4524 4f3a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
polkamala
0426 5c60
Reposted fromcalifornia-love california-love viakiks kiks
polkamala
7750 ad55 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaIriss Iriss

May 24 2015

polkamala
polkamala
2414 1f6e
polkamala
Ubierajmy się ładnie. Malujmy na kolorowo paznokcie, spotykajmy się w kawiarniach, siadajmy z kawą przy oknie. Uśmiechajmy się, śmiejmy się. Cieszmy się słońcem i deszczem. Zwiedzajmy muzea, odwiedzajmy wystawy. Róbmy zdjęcia. Odkrywajmy muzykę, polubmy gotowanie. Spotykajmy się, rozmawiajmy więcej, częściej. Nie myślmy, że mamy jeszcze czas na zmiany, uczmy się żyć tu i teraz.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaretro-girl retro-girl
polkamala
hi there
Reposted frombalu balu viaSuuoon Suuoon
polkamala
Reposted fromjustshineon justshineon
polkamala
3087 0cbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSuuoon Suuoon
polkamala
3365 05ca
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretro-girl retro-girl
polkamala
0703 2b15 500
Reposted fromdonnerbart donnerbart viaSuuoon Suuoon
polkamala
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viaSuuoon Suuoon
polkamala
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viaSuuoon Suuoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl